Termeni si conditii

title-line

Suntem încântați că v-ați arătat interesați de compania noastră. Acest site (www.geishamasaj.ro) este deținut și operat de Black Enigma SRL. .

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor site-ului nostru iar această politică stabilește modul în care vom trata informațiile dumneavoastră personale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).
Considerăm că informațiile personale ale clientului nostru sunt de o importantă capitală. Noi luăm în serios drepturile de confidențialitate și vom asigura cele mai înalte standarde de conformitate cu toate legile privind protecția datelor. Suntem dedicați colectării și utilizării informațiilor personale în mod responsabil și numai în măsura necesară pentru serviciile pe care le furnizăm.
Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele și adresa de email, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și în conformitate cu prevederile Legii Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
În calitate de operator de date,Black Enigma SRL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site. Utilizarea paginilor de internet ale Black Enigmă SRL este posibilă fără indicarea datelor personale. Cu toate acestea, dacă decideți să utilizați formularele noastre, atunci vom solicita introducerea anumitor date personale, inclusiv numele dumneavoastră, adresa de email și/sau numărul de telefon.
Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră ar dori să informeze potențialii clienți și părțile interesate despre natura și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor pe care le au. Confidentialitate si profesionalism

Suntem pe deplin conștienți de faptul că clienții noștri prețuiesc și necesită discreție și confidențialitate. Respectarea confidențialității clientului nostru este o parte vitală a creării unei relații de succes client/salon, construită pe încredere și loialitate.
Cum păstrăm confidențialitatea?

Înțelegem nevoile clienților noștri de discreție în orice moment. Nu vom dezvălui niciodată detalii despre clienții unei terțe părți, decât dacă suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru, prin ordin al unei instanțe.
Confidențialitatea personalului

Maseuzele noastre sunt experimentate și instruite pentru a menține un nivel ridicat de confidențialitate al clienților. Toate conversațiile client/maseuza sunt pe deplin confidențiale. Maseuzele noastre nu sunt doar calificate, ci și discrete. Dacă confidențialitatea dumneavoastră a fost încălcată de către una dintre maseuzele noastre sau că acestea au acționat într-o manieră care v-a provocat disconfort, va rugăm să ne contactați imediat. Nu acceptăm comportamente neprofesionale de la doamnele noastre maseuze.
Protejarea maseuzelor noastre

Siguranța maseuzelor noastre este vitală. Clienții noștri trebuie să trateze maseuzele cu respect și amabilitate. În cazul în care un client încalcă politica de comportament respectuoasă, acesta va avea restricție în salon.
Procesul de reclamații

Dacă aveți o plângere despre serviciile noastre, sunteți binevenit să ne contactați, o vom procesa conform politicii noastre interne de reclamații și va asigurăm că o vom trata cu cea mai mare seriozitate.
Definiții

Declarația privind protecția datelor la Black Enigma SRL se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european prin adoptarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie lizibilă și ușor de înțeles, atât pentru publicul larg, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.
In această declarație de protecție a datelor folosim urmatorii termeni:
1. Date personale
Date personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau social al acelei persoane fizice.
2. Subiectul datelor
Persoană vizată este orice persoană identificată sau care poate fi identificată, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil cu procesarea.
3. Procesarea
Procesarea reprezintă operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
4. Restricționarea prelucrării
Restricționarea procesării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.
5. Profilarea
Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiză sau anticipa aspecte legate de performanță persoanei la locul de muncă, situația economică, sănătatea, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.
Cookies
Ca orice alt site www.geishamasaj.ro folosește cookie-uri. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a stoca informații care includ preferințele vizitatorilor și paginile de pe site-ul pe care vizitatorul le-a accesat sau le-a vizitat. Informațiile sunt utilizate pentru a optimiza experiența utilizatorilor prin particularizarea conținutului paginii web pe baza tipului de browser al vizitatorilor și/sau a altor informații.
Colectarea datelor prin trimiterea formularelor de contact, angajare sau de rezervare
Datele personale furnizate prin intermediul formularelor de contact, angajare sau de rezervare, transmise în mod voluntar de către un subiect de date, sunt stocate pentru contactarea persoanei vizate pentru mai multe informații. Datele furnizate pot include numele, adresa de email și/sau numărul de telefon. Aceste date nu sunt afișate public pe site și sunt utilizate exclusiv în scopul comunicării cu persoana vizată. Nu există nici un transfer de date cu caracter personal către terțe părți.
Ștergerea de rutină și blocarea datelor personale
Operatorul de date procesează și stochează datele cu caracter personal numai pentru perioada necesară pentru contactarea persoanei vizate sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările la care se supune operatorul de date. În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră perioada de depozitare stabilită de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt șterse în mod curent, în conformitate cu cerințele legale.
Drepturile persoanei vizate
1. Dreptul de confirmare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.
2. Dreptul de acces
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:
- scopul prelucrării;
- categoriile de date cu caracter personal vizate;
- destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal;
- dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
- existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale de la operator sau de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o altă țară sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.
3. Dreptul la rectificare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.
4. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate. Operatorul are obligația de a șterge fără întârziere datele cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:
- Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.
- Persoană vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.
- Persoana vizată are obiecții asupra prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative pentru prelucrare.
- Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii Europene sau a statului membru la care este supus operatorul de date.
Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și un subiect de date dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Black Enigma SRL, el sau ea poate în orice moment să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor de la Black Enigma SRL sau un alt angajat trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.
5. Dreptul la restricționarea prelucrării
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării, în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
- Precizia datelor cu caracter personal este contestată de persoană vizată, pentru o perioada care permite operatorului de date să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal.
- Operatorul de date nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării.
- Persoană vizată a ridicat obiecții împotriva prelucrării.
Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Black Enigma SRL, el sau ea poate oricând să contacteze responsabilul cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor de la Black Enigma SRL sau un alt angajat va aranja restricționarea prelucrării.
6. Dreptul la portabilitatea datelor
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui operator de date, într-un format structurat utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. El sau ea are dreptul să transmită aceste date altui operator de date fără opoziție din partea operatorul de date inițial.
În plus, în exercitarea dreptului sau la transferabilitatea datelor, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoană vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și când acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți. Pentru a afirmă dreptul la portabilitatea datelor, persoană vizată poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor desemnat de Black Enigmă SRL sau un alt angajat.
7. Dreptul la opoziție
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, de a se opune din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, ce se bazează pe litera (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
Black Enigma SRL nu mai prelucrează datele cu caracter personal, în cazul dreptului la opoziție. Pentru a-și exercita dreptul de a se opune, persoana vizată poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor de la Black Enigma SRL sau un alt angajat.
8. Dreptul de retragere al consimtamântului
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale, în orice moment. Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, acesta poate oricând să contacteze direct responsabilul cu protecția datelor al Black Enigma SRL sau un alt angajat al operatorului.
Temeiul juridic pentru prelucrare
GDPR servește că baza juridică pentru procesarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Prelucrarea datelor personale este necesară în scopul procesării și/sau furnizării de servicii de publicitate cu informații despre produsele/serviciile Geisha Erotic Masaj. Nu există niciun transfer de date cu caracter personal către terțe părți.
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
Criteriile utilizate pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioadele respective de păstrare a datelor. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai este necesară inițierea unui contact. Puteți solicita eliminarea datelor dumneavoastră, în orice moment, trimițând o cerere la responsabilul cu protecția datelor al Black Enigma SRL sau la un alt angajat al operatorului.
Cum să faceți o reclamație?
Pentru a va exercita toate drepturile, întrebările sau reclamațiile relevante, va rugăm să contactați în primul rând responsabilul cu protecția datelor al Black Enigma SRL sau un alt angajat al operatorului prin email la: management@geishamasaj.ro, scriindu-ne pe adresa: Black Enigma SRL, Stradă Iancu Căpitanu nr 11A , București, România.
Dacă acest lucru nu va rezolva reclamația în mod satisfăcător, aveți dreptul să depuneți o plângere la ANSPDCP la telefon +4 (031) 805-9211 sau prin email la: anspdcp@dataprotection.ro
ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), B-dul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, București, România
Procesare ulterioară
Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră personale pentru un scop nou, care nu este acoperit de această notificare privind confidențialitatea datelor, va vom furniza o nouă notificare explicând această nouă utilizare înainte de începerea procesării și stabilirea scopurilor relevante și a condițiilor de procesare.
Revizuirea acestei politici
Orice modificare pe care o putem face în viitor în politica noastră de confidențialitate, va fi afișată pe această pagină. Va rugăm să verificați frecvent această pagină pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale politicii noastre de confidențialitate.
Consimțământ
Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate, cu termenii și condițiile sale.